Blog

Jak zmniejszyć ślad węglowy?

By 24 lipca 202328 lipca, 2023No Comments

Odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego dotyczy każdego człowieka. Działalność ludzka nie przechodzi bez echa, jeśli mowa o zmianach klimatycznych. Nie da się ukryć, że największe szkody może wywołać funkcjonowanie niektórych przedsiębiorstw, jeśli nie są one świadome swojego wpływu na środowisko naturalne i zasoby.

Co istotne, każdy odpowiedzialny przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, czym jest ślad węglowy. Jak zmniejszyć ten wskaźnik i co to oznacza względem społecznej odpowiedzialności?

Ślad węglowy – jak zmniejszyć i co to tak naprawdę jest?

Określenie „ślad węglowy” lub „ślad emisji dwutlenku węgla” odnosi się do ilości CO2 i innych gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w wyniku działań człowieka, w tym konsumpcji czy produkcji. Praktycznie każda czynność, którą podejmujemy, ma wpływ na omawiany wskaźnik. Mierzy on ogólną emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu i fluorowce. Gazy te przyczyniają się do wystąpienia efektu cieplarnianego, który dalej prowadzi do zmian klimatycznych oraz postępującego globalnego ocieplenia.

Nie jest to więc tylko teoretyczne zagadnienie, jako że wskaźnik ten rośnie w niektórych przypadkach w zastraszającym tempie. Dlatego im więcej działań bez świadomości o istocie tego problemu, tym ślad węglowy staje się wyraźniejszy.

Ślad węglowy – jak zmniejszyć poprzez redukcję zużycia energii?

Redukcja zużycia energii jest jednym z kluczowych kroków w zmniejszaniu śladu węglowego w firmach. Cały proces rozpoczyna się od audytu energetycznego, w ramach którego następuje identyfikacja tych obszarów, gdzie można zastosować model oszczędności energii.

System PowerStream umożliwia zbudowanie indywidualnego Profilu Zużycia Energii. Dzięki temu można nie tylko wygenerować znaczne oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej, ale również przyczynić się do redukcji jej zużycia.

Jak ograniczyć ślad węglowy i z czym jest on związany?

Ślad węglowy powstaje w wielu dziedzinach życia – do najważniejszych jego źródeł należy zaliczyć transport, zużycie energii, produkcję żywności, użytkowanie wody, generowanie odpadów i wiele innych. 

Jednocześnie należy podkreślić, że powstający ślad węglowy jest nieporównywalnie większy w przypadku przedsiębiorstw. To właśnie w przypadku firm najwięcej mówi się o tym, w jaki sposób zmniejszyć ten wskaźnik. Różnorodne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie niestety nie pozostają obojętne środowisku, jako że ich skutkiem ubocznym jest zwiększona emisja gazów cieplarnianych. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga więc od przedsiębiorstw podjęcia odpowiednich kroków.

Jak zmniejszyć ślad węglowy w organizacjach? 

W związku z pogłębianiem się kryzysu klimatycznego przedsiębiorstwa są zobowiązane do podjęcia odpowiednich kroków w celu dostosowania swojej polityki do przepisów dotyczących ochrony środowiska. To, jak zmniejszyć ślad węglowy, w dużej mierze zależy oczywiście od specyfiki działalności danej firmy.

Jeśli przedsiębiorstwo opiera się na działaniach transportowych, to osoby zarządzające muszą zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie pojazdy często są jednym z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla w firmach. Można zareagować na taką tendencję poprzez optymalizację procesów logistycznych oraz zmianę sposobu zarządzania łańcuchem dostaw. Czasem już niewielka modyfikacja w dłuższej perspektywie czasowej może przynieść owocne wyniki.

Firmy mogą wpływać na poziom emisji gazów cieplarnianych także poprzez prowadzenie zrównoważonej polityki zakupowej. Rekomendowane jest wybieranie tych dostawców, którzy działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dobrą strategią może okazać się również wspieranie lokalnych producentów, co wpływa na skrócenie łańcucha dostaw.

Jednym z największych źródeł redukcji śladu węglowego jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez stały monitoring jej parametrów. Dostosowanie zużycia energii elektrycznej do potrzeb jest kluczem do optymalizacji kosztowej oraz redukcji zużycia CO2 w przedsiębiorstwie.