Blog

OZE – co to znaczy?

By 24 lipca 202328 lipca, 2023No Comments

Postępujące zmiany klimatyczne nie pozostają obojętne dla społeczeństwa. Już teraz można zaobserwować, jak wzrastają temperatury na przestrzeni lat, jak zanieczyszczenia wpływają na tereny zielone oraz co to znaczy dla codziennego funkcjonowania ludzi.

W obliczu pogarszającego się stanu środowiska naturalnego wdraża się nowoczesne rozwiązania, w tym OZE. Co to znaczy i jak wykorzystuje się je w praktyce?

Co to jest OZE?

Często używany w kontekście ochrony środowiska skrót OZE pochodzi od określenia „odnawialne źródła energii”. Termin ten wykorzystuje się do opisania tych źródeł, których jest nieskończenie wiele, a ich ilość odnawia się w naturalny sposób. OZE to alternatywne źródła energii dla paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa. Wydobycie oraz korzystanie z nich ma w dużej mierze negatywny wpływ na środowisko, a w długofalowej perspektywie przyczynia się do zmian klimatycznych.

Nie bez powodu uznaje się więc odnawialne źródła energii za bardzo istotne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Ich wykorzystywanie pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale nie tylko. Wiedząc, co to jest OZE i jak z nich korzystać, można również stopniowo ograniczać zależność od paliw kopalnych, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego.

Co to OZE? Energia słoneczna

Energia słoneczna jest jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie promieniowania UV pozwala na produkcję ciepła lub energii elektrycznej. Tego rodzaju OZE eksploatuje się na dużą skalę, jako że energia słoneczna jest czysta i dostępna praktycznie w każdym zakątku świata.

Proces wykorzystywania energii słonecznej do produkcji prądu opiera się na działaniu fotowoltaicznych ogniw słonecznych. Zbudowane są one ze specjalnych materiałów półprzewodnikowych (przy czym na szeroką skalę wykorzystuje się przede wszystkim krzemionkę), które przekształcają promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną.

Opisany wyżej proces jest możliwy dzięki zachodzeniu efektu fotowoltaicznego. Gdy promienie słoneczne padają na ogniwo, fotony światła zostają pochłonięte przez półprzewodnik, co powoduje uwolnienie nośników ładunku i wygenerowanie energii elektrycznej.

OZE – co to znaczy w kontekście wykorzystania energii słonecznej?

Wiedząc, co to jest OZE, można wykorzystać energię słoneczną w wielu miejscach. Systemy fotowoltaiczne najczęściej montowane są na dachach budynków lub na gruncie w celu maksymalnego wykorzystania potencjału tego źródła.

Standardowa instalacja składa się z zestawu paneli słonecznych, inwertera przekształcającego prąd stały z paneli na zmienny oraz systemu magazynowania energii, jeśli takowy jest potrzebny. Wyprodukowany w systemie prąd może być wykorzystywany do zasilania urządzeń w budynku, a w razie nadmiaru produkcyjnego – przesyłana do sieci elektrycznej.

Co to znaczy OZE? Energia wiatrowa

Energia wiatrowa wykorzystuje siłę wiatru do produkcji elektryczności. Jako że powstaje on w wyniku różnic w temperaturze i ciśnieniu atmosferycznym, jest całkowicie naturalnym zjawiskiem, a więc nie ulega wyczerpaniu.

Głównym elementem w produkcji energii wiatrowej są turbiny wiatrowe. Na wysokich słupach mocuje się śmigła, a na szczycie umieszcza wirnik. Gdy wiatr przepływa przez śmigła, wywiera na nie nacisk, jednocześnie powodując obrót. Energia mechaniczna powstająca dzięki ruchowi wirnika jest przekazywana przez wał do generatora, który zamienia go w prąd elektryczny.

Gdzie farmy wiatrowe mają największe możliwości?

Nowoczesne systemy wiatrowe są instalowane na takich obszarach, na których występują stałe wiatry, jako że zapewnia im to optymalną pracę. Turbiny mogą być instalowane zarówno na lądzie, jak i na morzu. Oczywiście wiatraki lądowe są najpowszechniejsze, choć jednocześnie farmy zakładane na morzu mają potencjał do generowania większej ilości energii ze względu na silniejsze wiatry pojawiające się na otwartej przestrzeni. Wiedza na temat tego, co to jest OZE, pozwala nieustannie poszerzać potencjał farm wiatrowych.