banner-unia

GridPower - stacja ładowania pojazdów

Opracowanie i wdrożenie adaptacyjnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

CEL PROJEKTU

Celem projektu B+R jest opracowanie i skonstruowanie półszybkiej (22kW AC) stacji ładowania pojazdów elektrycznych która dynamicznie reaguje na aktualne warunki sieciowe – przede wszystkim obciążenie poszczególnych faz.

Inteligentna ładowarka GridPower będzie wyrównywać obciążenie poszczególnych faz, dzięki czemu będzie aktywnie minimalizować asymetrię obciążenia poszczególnych faz jednocześnie ograniczając straty powstające na transformatorze SN/nn powodowane niesymetrycznym obciążeniem faz a co za tym idzie – przepływem prądu w przewodzie neutralnym. Taki sposób działania ładowarki pozwoli także na ograniczenie zjawiska wyłączania się falowników fotowoltaicznych gdy napięcie fazowe przekroczy próg 253V. Ładowarka wybierze fazę o najwyższym w danym momencie napięciu.

Ponadto, ładowarka GridPower będzie w stanie odbierać polecenia dotyczące fazy z której ma nastąpić ładowanie samochodu elektrycznego oraz maksymalnej mocy procesu ładowania, dzięki czemu będzie stanowić aktywny węzeł sieci Smart Grid, zarządzanej przez operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) lub lokalny system zarządzania energią (EMS).

PRODUKT KOŃCOWY – Planowany efekt

Ładowanie pojazdów elektrycznych dopasowane do specyfiki rynku elektroenergetycznego w Polsce.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych będzie w pełni zgodna z normą IEC 61851 w zakresie realizacji procesu ładowania i sygnalizacji sygnałów CP (Control Pilot), PP (Proximity Pilot) oraz PWM (pulse-width modulaVon).

Stacja wyposażona będzie w rozłącznik różnicowoprądowy typu RCD A. Zostaną zrealizowane prace mające na celu wdrożenie zabezpieczeń właściwych rozłącznikom typu RCD B, poprzez zastosowanie przekładników prądowych i wykrycie składowej stałej rzędu 6mA. Pozwoli to na podniesienie bezpieczeństwa stacji ładowania dzięki mechanizmowi detekcji prądu upływu DC, generowanego przez samochód elektryczny.

W stacji zaimplementowany zostanie protokół sterowania OCPP 1.6 (Open Charge Point Protocol) lub zgodny funkcjonalnie ze standardem OCPP (np protokół RAPI – Remote API) w zakresie monitorowania jej działania oraz zarządzaniem procesem ładowania.

Wartość projektu: 1 000 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BridgeAlfa

W celu poznania szczegółów.Zapraszamy do kontaktu.

Siedziba

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

ul. Związkowa 26
20-148 Lublin, Polska

biuro@powerstream.pl
www.powerstream.pl

Oddział Warszawa

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Vogla 8
02-963 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 270 70 00
Fax: +48 22 464 81 15

Dane rejestrowe

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397

Polityka Prywatności
Polityka Cookies

edtech