banner-unia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/SPS/2023/GP

24.03.2023r.

Firma Smart Power Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowuje się do realizacji projektu badawczego pn. ‘Opracowanie i wdrożenie adaptacyjnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych GridPower’.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty handlowej warunkowej na wykonie usług wykonania prototypów stacji ładowania zgodnie z dokumentacją.
Oferty można przesyłać lub dostarczyć do 3 kwietnia br. na adres Spółki lub na ogólny adres mailowy. W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.

Termin składania ofert upływa w dniu: 03.04.2023r.

W celu poznania szczegółów. Zapraszamy do kontaktu.

Siedziba

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

ul. Związkowa 26
20-148 Lublin, Polska

biuro@powerstream.pl
www.powerstream.pl

Oddział Warszawa

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Vogla 8
02-963 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 270 70 00
Fax: +48 22 464 81 15

Dane rejestrowe

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397

Polityka Prywatności

edtech