Blog

Co to jest raport ESG i kto ma obowiązek jego sporządzać?

By 24 lipca 202328 lipca, 2023No Comments

Prowadzenie biznesu jest przedsięwzięciem bardzo złożonym, które wymaga podjęcia  odpowiednich środków w celu zapewnienia dalszej ścieżki rozwoju, ale nie tylko. Przed przedstawicielami instytucji stoi również zadanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, dzięki czemu biznes będzie działał swobodnie.

Jednym z obowiązków ciążących na wybranych przedsiębiorstwach jest raportowanie ESG. Co to znaczy i kogo dotyczy takie zobowiązanie?

Raport ESG – co to jest?

Raport ESG (Environmental, Social and Governance) to specjalny dokument, w którym przedsiębiorstwa informują o swoich działaniach związanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi. W jego treści powinny znaleźć się również obszerne informacje na temat rezultatów podejmowanych działań, jako że ma to kluczowe znaczenie.

Dobrze przygotowany raport ESG jest narzędziem do zaprezentowania działalności przedsiębiorstwa w ramach dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Poprzez dokument przedsiębiorstwo może również wyrazić prognozy dotyczące wdrożenia dalszych możliwości związanych z poszczególnymi aspektami poruszanymi w ESG.

Raportowanie ESG – co to jest i jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie?

Raport ESG jest obszernym dokumentem, w którym powinny zostać zawarte wszelkie informacje obejmujące wybrany obszar. Chodzi przede wszystkim o wytyczne dotyczące polityki firmy w wyznaczonych sektorach, wprowadzonych lub planowanych programów oraz działań związanych z ochroną środowiska.

Dobrze przygotowany raport ESG powinien również zawierać dane odnoszące się bezpośrednio do pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania korporacyjnego. Przygotowywanie tego dokumentu jest także odpowiednim momentem do poruszenia kwestii związanych z efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa, gospodarowania odpadami w firmie (jeśli takowe są generowane) czy emisją gazów cieplarnianych.

W raporcie mogą znaleźć się również informacje na temat sposobu zarządzania łańcuchem dostaw, relacji z kontrahentami, wprowadzeniu i stosowaniu etyki biznesowej, a także wiele innych. Szczegółowe określenie dodatkowej tematyki raportu ESG jest już w dużej mierze zależne od specyfiki działania danego przedsiębiorstwa.

Raportowanie ESG – kto musi przeprowadzić taki proces?

Tak jak w przypadku wielu innych dokumentów biznesowych, istnieją wytyczne dotyczące obowiązku przygotowania tego dotyczącego ESG. Kto musi raportować o kwestiach opisanych powyżej?

Taki obowiązek spoczywa na wielu instytucjach. Jedną z nich jest grupa przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Publiczne przedsiębiorstwa muszą dostarczać informacje dotyczące pewnych aspektów ESG w postaci części ogólnych raportów finansowych lub formie odrębnych raportów.

Taki obowiązek spoczywa również na wielu instytucjach finansowych, w tym bankach, funduszach inwestycyjnych czy firmach ubezpieczeniowych. Sprawując rolę pośrednika podejmującego decyzje inwestycyjne i zarządzającego kapitałem klientów, muszą one regularnie raportować o swoich działaniach.

O poprawne przygotowanie raportu ESG mogą postarać się również niektóre organizacje non-profit, a zwłaszcza te zajmujące się tematami związanymi z ochroną środowiska czy zrównoważonym rozwojem. Nie ciąży na nich jednak obowiązek sporządzania tego dokumentu, jak ma to miejsce w przypadkach opisanych powyżej. Organizacje non-profit często jednak decydują się na taki krok w celu udokumentowania swoich działań i udowodnienia skuteczności w wybranych obszarach.

Raportowanie ESG – co to znaczy, że raport został przygotowany poprawnie?

Dobrze przygotowany raport ESG powinien spełniać określone standardy, a także zawierać niezbędne informacje umożliwiające rzetelną ocenę i analizę działalności przedsiębiorstwa w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych czy zarządczych. 

Zaakceptowany dokument musi opierać się na wiarygodnych danych oraz wskaźnikach, które są zbierane lub monitorowane w przejrzysty sposób. Wskaźniki ESG powinny być mierzalne, porównywalne i adekwatne do działań oraz celów przedsiębiorstwa.

Monitoring zużycia energii elektrycznej jest jednym z kluczowych elementów niezbędnych do  przygotowania rzetelnego raportu ESG.