GridPower - adaptacyjna stacja ładowania pojazdów

Rosnący udział pojazdów elektrycznych w ogólnej liczbie pojazdów wymaga budowy odpowiedniej infrastruktury dla ładowania tych pojazdów tj. stacji ładowania wraz z elektroenergetyczną siecią zasilania niskiego napięcia. Stacje te powinny zapewniać użytkownikom pojazdów możliwie krótki czas ładowania ale jednocześnie uwzględniać ograniczenia sieci elektroenergetycznej w miejscu instalacji tych stacji.

Inteligentna stacja ładowania GridPower umożliwia złagodzenie problemów dla sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wynikających z masowej instalacji źródeł fotowoltaicznych oraz instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych posiadającej wybitnie innowacyjne cechy takie jak wybór fazy ładowania oraz dynamiczna zmiana mocy ładowania na podstawie komend sterujących, dotyczących wyboru fazy oraz mocy ładowania pojazdu, otrzymywanych od operatora sieci elektroenergetycznej lub lokalnego systemu zarządzania energią.

Półszybka stacja ładowania (22kW AC) pojazdów elektrycznych, która dynamicznie reaguje na aktualne warunki sieciowe oraz jej oprogramowanie jest autorstwa grantobiorcy, który posiada do niej wszelkie prawa własności intelektualnej.

Spodziewany znaczący wzrost liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zwłaszcza w wykonaniu tych stacji takim jak obecnie dostępne na rynku, powodować będzie następujące negatywne zjawiska w sieci zasilającej:

  1. Nadmierne obciążenie jednej z faz w porównaniu do innych faz tj. niesymetrię prądową obciążenia i związane z tym powstawanie prądów wyrównawczych, które są źródłem zwiększonych straty energii. Dzieję się tak dlatego, że większość pojazdów elektrycznych umożliwia ładowanie wyłącznie jednofazowe a dostępne stacje ładowania pobierają energie z tej samej, konstrukcyjnie przypisanej fazy, bez względu na stopień obciążenia pozostałych faz.
  2. Przeciążenie sieci niskiego napięcia wskutek jednoczesnego, np. na początku obowiązywania tańszej taryfy na energię elektryczną (typowo o godzinie 22:00), podłączenia wielu stacji ładowania zainstalowanych w tym samym segmencie sieci. Sytuacja taka skutkuje znacznym obniżeniem napięcia, nawet poniżej normatywnego progu 207 V, przy jednoczesnym zwiększonym poborze prądu i tym samym zwiększeniu strat sieciowych.

Obecne konstrukcje stacji ładowania nie umożliwiają zdalnej zmiany parametrów pracy stacji ani też sposób ładowania pojazdów nie uwzględnia aktualnych warunków sieci zasilającej panujących w miejscu zainstalowania stacji.

Infrastruktura Smart Grid, w której skład wchodzą liczniki inteligentne, dostarcza operatorom sieci elektroenergetycznej (OSD) informacji o napięciach fazowych w sieci niskiego napięcia w czasie rzeczywistym. Dzięki informacjom zebranym z liczników inteligentnych, operatorzy są w stanie analizować działanie sieci niskiego napięcia, jednakże ich wpływ na jej działanie jest obecnie praktycznie zerowy, tzn nie istnieją mechanizmy dzięki którym przeciążenia sieci nn byłby minimalizowane lub wręcz usuwane.

Aplikacja mobilna

Do stacji ładowania GridPower, została stworzona dedykowana aplikacja mobilna dostępna zarówno w Sklepie Play jak i w AppStore. Aplikacja korzysta z usługi lokalizacji w celu znalezienia punktu ładowania w odległości maksymalnie do 100km.

Po kliknięciu na wybraną stację z listy, zostaną wyświetlone podstawowe informacje takie jak krótki opis lokalizacji punku, status (wolne/zajęte) i moc maksymalną ładowania.

Podłączenie do stacji, możliwe jest przy użyciu kamery telefonu komórkowego, poprzez zeskanowanie kodu QR lub ręczne jego wpisanie po kliknięciu przycisku na dole ekranu startowego.

Historia ładowania – po zakończeniu ładowania, użytkownikowi, zostaje wyświetlone podsumowanie sesji. Poprzednie ładowania można znaleźć w dedykowanej zakładce.

W celu poznania szczegółów. Zapraszamy do kontaktu.

Siedziba

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

ul. Związkowa 26
20-148 Lublin, Polska

biuro@powerstream.pl
www.powerstream.pl

Oddział Warszawa

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Vogla 8
02-963 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 270 70 00
Fax: +48 22 464 81 15

Dane rejestrowe

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397

Polityka Prywatności
Polityka Cookies

edtech