Blog

Co to jest i jak działa inteligentny licznik prądu?

By 24 lipca 2023No Comments

Racjonalne gospodarowanie i zarządzanie zużyciem energii nie może się odbywać bez wykorzystania odpowiednich narzędzi oraz systemów. Nie da się bowiem przeprowadzić rzetelnej analizy, zgodnej z rzeczywistością bez odpowiedniego licznika.

Co to jest inteligentny licznik energii elektrycznej i jakie są zalety jego wykorzystania w praktyce?

Co to jest inteligentny licznik?

Inteligentny licznik prądu, inaczej AMI (Advanced Metering Infrastructure), to zaawansowane urządzenie pomiarowe służące do monitorowania zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do tradycyjnych egzemplarzy, które wymagają manualnego odczytu, tego typu innowacyjny sprzęt w pełni automatycznie zbiera dane o użytkowaniu energii elektrycznej, a następnie przekazuje je do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Taki mechanizm przesyłania informacji między jednostkami sprawia, że zarówno klienci, jak i dostawcy zyskują możliwość dużo lepszego zarządzania zużyciem i bilansowaniem dostaw.

Jak działa inteligentny licznik prądu w praktyce? 

Profesjonalny licznik typu AMI działa przede wszystkim na zasadzie dwukierunkowej komunikacji. Dane o zużyciu energii elektrycznej zbierane są w regularnych odstępach czasu – w ten sposób przygotowuje się je do przesłania dostawcy.

Nowoczesne inteligentne liczniki mogą przesyłać informacje przy wykorzystaniu różnorodnych technologii, w tym sieci telekomunikacyjnych czy energetycznych. W ten sposób dostawca ma możliwość monitorowania, a także analizowania danych w czasie rzeczywistym. To natomiast zwiększa szansę na szybką reakcję w razie pojawienia się jakichś nieprawidłowości w systemie oraz pozwala na bilansowanie dostaw.

Z perspektywy właściciela nieruchomości również warto mieć świadomość tego, co to jest inteligentny licznik prądu i na jakiej zasadzie on funkcjonuje. Użytkownik także ma dostęp do informacji o poziomie zużycia energii. Może więc śledzić zmiany w tym zakresie, a w razie potrzeby zaplanować wprowadzenie pewnych korekt. Sprawowanie stałej kontroli nad tym obszarem jest niezwykle ważne w odniesieniu do działań mających na celu oszczędzanie energii elektrycznej i zwiększenie poziomu efektywności energetycznej.

Co to jest inteligentny licznik prądu i jakie są korzyści z jego użytkowania?

Monitorując poziom zużycia energii w czasie rzeczywistym, użytkownicy stają się dużo bardziej świadomi tego, w jaki sposób prąd jest przez nich wykorzystywany na co dzień. W ten sposób można również starać się o zidentyfikowanie tych obszarów, które powodują największe straty, planując podjęcie odpowiednich kroków.

Liczniki typu AMI pozwalają na precyzyjne rozliczanie zużycia energii bez konieczności przeprowadzania całego procesu manualnie. W ramach tradycyjnego sposobu zbierania danych istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia błędów, co zdecydowanie nie jest korzystne dla użytkownika.

Co więcej, inteligentne liczniki prądu pozwalają dużo szybciej wykryć ewentualne usterki w systemie. Automatyczny schemat zgłaszania nieprawidłowości znacznie skraca czas potrzebny na podjęcie odpowiednich działań naprawczych. To natomiast przekłada się na komfort korzystania z sieci.

AMI – nowoczesna technologia do pomiaru przepływu prądu

Korzystanie z inteligentnych liczników energii elektrycznej ma na celu zwiększenie świadomości użytkowników w zakresie zużycia energii, co jest pierwszym krokiem do podjęcia decyzji dotyczących oszczędzania, a co za tym idzie – redukcji kosztów. Nie ma przy tym potrzeby samodzielnego sprawdzania odczytów, jako że wszystko odbywa się automatycznie. Zatem zaangażowanie użytkownika w działanie całego systemu jest niewielkie.

Oprócz swojego podstawowego zastosowania licznik AMI działa również jako urządzenie kontrolujące funkcjonowanie systemu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości na tym polu, wskazania na urządzeniu będą odbiegały od normy. To jasny sygnał dla osób odpowiedzialnych za stan techniczny instalacji, że należy skontrolować sposób działania systemu, a w razie potrzeby przeprowadzić właściwe naprawy czy korekty. Im szybsza reakcja w obliczu pojawienia się tego typu sygnałów, tym mniejsze ryzyko poniesienia dotkliwych strat finansowych związanych z większym zużyciem energii.