Blog

Biga Data – co to?

By 24 lipca 2023No Comments

Dane przechowywane na serwerach elektronicznych są powszechne w obecnym świecie, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak pokaźne są ich zbiory. Wśród użytkowników często pada pytanie: co to jest big data i w jaki sposób oddziałuje to na możliwości informatyczne oraz zużycie energii. W poniższym artykule wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z pojęciem Big Data. 

Big Data – co to jest? 

Termin Big Data odnosi się do dużych, złożonych zbiorów danych, które uznaje się za trudne do przetworzenia oraz analizowania za pomocą tradycyjnych metod i narzędzi.  Klasyczne systemy bazodanowe i narzędzia analityczne nie mają możliwości przerobienia tak dużego zbioru danych, szczególnie że często pochodzą one z różnych źródeł. W zależności od obszaru można mówić o danych dotyczących transakcji biznesowych, danych społecznościowych, danych pomiarowych, plików multimedialnych i wielu innych. Ogromne zbiory danych są różnorodne i bardzo złożone. Mogą zawierać strukturalne i niestrukturalne dane o różnych formatach. Co to jest Big Data w takim kontekście? Może to być sam tekst, ale też obrazy czy dźwięki. Takie dane bardzo często są ze sobą powiązane w dość skomplikowany sposób, dlatego też ich analiza wymaga zastosowania zaawansowanych technik. 

Big Data – co to znaczy, że dane są przesyłane w szybkim tempie?

O stosowaniu pojęcia szybkiego tempa bardzo często mówi się właśnie w odniesieniu do Big Data. Informacje te są generowane, zbierane i przesyłane z taką szybkością, że konieczne jest zastosowanie bardzo skutecznego sposobu przetwarzania i analizy, który odbywa się w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie danych pochodzących z różnorodnych czujników lub też transakcji finansowych. Termin Big Data został przez specjalistów wyodrębniony nieprzypadkowo, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania dotyczące pracy z takimi danymi. 

Co to jest Big Data i jak wygląda jej przetwarzanie w praktyce? 

Przetwarzanie Big Data to wieloetapowe przedsięwzięcie, obejmujące złożone procesy. Mają one na celu wprowadzenie efektywnego zarządzania ogromnymi zbiorami danych, co jest konieczne do ich późniejszego wykorzystania. Pierwszym krokiem procesu przetwarzania Big Data jest oczywiście zebranie danych z różnych źródeł. Zebrane dane są następnie przechowywane w specjalnych systemach, które zostały zaprojektowane do zarządzania Big Data. Zazwyczaj takie systemy mają zdolność do obsługiwania dużej ilości danych w sposób rozproszony. Po zgromadzeniu wszystkich danych w jednym miejscu rozpoczyna się proces przetwarzania.

Przetwarzanie danych – kompleksowy proces z wykorzystaniem Big Data 

Na samym początku procesu przetwarzania dokonuje się wstępnego czyszczenia, które polega na usunięciu nieprawidłowych, niekompletnych lub duplikujących się danych. Na tym etapie można również sprowadzić wszystkie dane do jednego formatu. Następnie przeprowadza się integrację danych, podczas której łączy się informacje pochodzące z różnych źródeł. Algorytmy w kolejnym kroku przekształcają dane w taki sposób, aby były one przydatne z punktu widzenia dalszej analizy. W samej analizie wykorzystuje się różnorodne techniki statystyczne, ale również technikę uczenia maszynowego czy eksploracji danych. Wszystko to ma prowadzić do uzyskania jak najbardziej wartościowych zbiorów, na podstawie których będzie można wyciągnąć jasne wnioski. 

Przechowywanie wyników analizy Big Data 

Po zakończeniu głównej analizy wyniki przechowuje się w odpowiednim środowisku informatycznym, oczywiście z wykorzystaniem wysokiej jakości zabezpieczeń. W ten sposób dane zostają przygotowane do dalszego zastosowania, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dlatego też nawet po zakończeniu całego procesu przetwarzania są one przez cały czas przygotowywane do ewentualnych dalszych analiz.